Otonom kamyonlar: destekliyor musunuz, karşı mısınız?

Otonom kamyonlar: destekliyor musunuz, karşı mısınız?

Otonom kamyonlar: destekliyor musunuz, karşı mısınız?

Yayınlanma tarihi 1 Şubat 2023 - 2 dakikalık okuma

Mitten gerçeğe: otonom kamyonlar 2030 yılına kadar Avrupa otoyollarında yer alabilir.(1) ITF(2) raporuna göre, bu kamyonların kullanımı karayolu taşımacılığı şirketlerinin tasarruf etmesine, karbon ayak izlerini azaltmasına, güvenliği geliştirmesine, verimliliği artırmasına ve sürücü açığının üstesinden gelmesine olanak sağlayacaktır. Ama ne pahasına?

İki uzmana bu kutuplaştıran konuyu sorduk. Otonom kamyonlardan yana mısınız yoksa karşı mısınız? İşte cevapları.

amelineau combes

amelineau combes

Olivier Amelineau, Basın ve Medya ile İlişkiler Müdürü, Mercedes-Benz Trucks France (Daimler Truck grubu); François Combes, Araştırmacı ve Gustave Eiffel Üniversitesi Nakliye ve Lojistik Ekonomisti.

Beş otonomi seviyesi vardır: 1. seviye sürücü yardımına karşılık gelirken 5. seviye tamamen otonom bir araçtır.

Sizce sürücüsüz bir kamyon için en iyi otonomi seviyesi nedir?

Olivier Amélineau (OA): Daimler Truck olarak 4. seviye kamyonlara (yüksek otomasyon) yürekten inanıyoruz ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.
Halihazırda yarı otonom 2. seviye sistemlere sahibiz (kısmi otomasyon). Bu seviye, sürücünün 30 saniye boyunca direksiyonu bırakabileceği ve aracın sürüşüne devam edeceği anlamına geliyor. İnsan varlığını göstermek için direksiyon simidine düzenli olarak bastırmanız yeterlidir! 2. seviyeden doğrudan 4. seviyeye geçmeyi tercih ettik. Koşullu otomasyona sahip 3. seviye, kamyonlar için pek kullanışlı görünmüyor.
Daimler Truck, 4. seviye otonom kamyonların geliştirilmesini ve pazarlanmasını hızlandırmak amacıyla Eylül 2019'da kara taşıtlarına yönelik otonom teknolojisi konusunda uzmanlaşmış Amerikan şirketi Torc Robotics'i bünyesine kattı.

Daimler Truck tam otomasyona inanmıyor. En azından bizim izleyeceğimiz yol bu değil.

"Kamyonda her zaman bir sürücü olacak"
Olivier Amelineau, Basın ve Medya ile İlişkiler Müdürü, Mercedes-Benz Trucks France (Daimler Truck grubu)

 

François Combes (FC): Otonom kamyonların ancak 5. seviyeye ve tam otomasyona ulaştığımızda önemli bir finansal etkisinin olacağını düşünüyorum. Bu, sürücüsüz ve dolayısıyla kabinsiz olduğu anlamına gelir ki, bu da taşıma yükünü artıracaktır.

Kısmen otomatikleştirilmiş kamyonların çok karlı olacağını düşünmüyorum. Bizim asıl ilgilendiğimiz şey ki bu biraz kötücül olacak, şoför ihtiyacını ortadan kaldıran tamamen otonom bir kamyon.

Tamamen otonom kamyonların üç avantajı vardır:

- Artık bir sürücüye ödeme yapmanıza gerek yoktur
- İnsan yönetimi meselelerini ortadan kaldırırsınız
- Ve bir kamyonu 16 saat boyunca hiç durmayacağı bir yola çıkarmak, içinde uğraşacak bir insan olmadan daha kolaydır.

Otonom kamyonların ne gibi çevresel etkileri olacak?

OA: Otonom kamyonların açıkça ifade edilen hedefi, mümkün olan en iyi performansla mümkün olan en düşük çevresel etkiyi yaratmaktır!
Daimler Truck'ta otomatikleştirilmiş seçeneklerimiz sürücülerin hayatını kolaylaştırmayı, güvenliği artırmayı ve eko-sürüş sayesinde yakıt tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Ve bu inanılmaz derecede etkilidir!
GPS, güzergah topografyası bilgisi ve kamyonun durumu aracılığıyla kinetik zinciri yöneten Avrupa sistemlerinin - Öngörülü Yürüyen Aksam Kontrolü - %5-7 oranında anlık yakıt tasarrufu sağladığını biliyoruz.

FC: Orta vadede, kısmen veya tamamen otonom araçların ortaya çıkmasının, hem arz ( taşımacılar) hem de talep (göndericiler) açısından mevcut ekonomik dengeyi derinden değiştirmesi muhtemeldir.
Tam otonomi, otonom kamyon motorlarına ve artan trafiğin (önem arz etmesi muhtemel) etkilerine bağlı olan çevresel bir etkiyle karayolu yük taşımacılığını ve lojistik zincirlerini köklü bir şekilde yeniden düzenleyebilir.
Tam otomasyonlu bir senaryo, yollarda daha fazla ve daha küçük kamyonların bulunmasıyla sonuçlanabilir.

Otonom kamyonların sosyal bir etkisi olacak mı?

OA: Daimler Truck, sürücülerin ortadan kalkacağını düşünmüyor. Ancak rolleri muhtemelen daha teknolojik, daha az fiziksel veya müşteri ilişkilerine daha fazla odaklanacak şekilde değişecektir. Sürücüler, aracın izlenmesi ve yönetilmesine daha fazla müdahil olacaktır. Ayrıca kamyona ait verileri de analiz etmeleri gerekecektir. Sürücülerin görevlerindeki bu değişiklik, özellikle teknoloji meraklısı gençler için bu işi daha cazip hale getirebilir. Böylelikle olumlu bir sosyal etkisi olacaktır!

FC: Tamamen otonom kamyonlar söz konusu olduğunda, binlerce şoförün işini kaybetmesi nedeniyle etki mutlaka olumsuz olacaktır.
Para tasarrufu sağlayacaklardır ancak herkes için değil. Otomasyonla üretilen tasarruf, otonom araçların fiyatındaki artış tarafından absorbe edilebilir.

"Otonom kamyonların yaygın olarak benimsenmesinin olumsuz sosyal ve çevresel etkileri olacaktır".
François Combes, Araştırmacı ve Université Gustave Eiffel'de Ulaştırma ve Lojistik Ekonomisti. Otonom kamyonlar üzerine 2019 tarihli bir çalışmanın yazarıdır.(3)

Peki, otonom kamyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Avrupa düzenlemelerinin(4), bu araçların Avrupa düzeyinde yetkilendirilmesini uyumlaştırmak için hızla adapte edilmesi gerekecektir.

Güncel olmayan bir Web Tarayıcısı kullanıyorsunuz.

Web sitesi tarafından desteklenmeyen bir tarayıcı kullanıyorsunuz. Bu, bazı işlevlerin amaçlandığı gibi çalışmayabileceği anlamına gelir. Bu durum, sitede gezerken garip davranışlara neden olabilir.

Bu web sitesinden tam olarak yararlanmak için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya yükseltin/yükleyin

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+